Tweedaagse Zomerschool 2023

Broers en zussen in contextueel perspectief
De band als broer of zus met andere broer(s) en/of zus(sen) is doorgaans de langstdurende nauwe familierelatie: een levenslange verbondenheid. Dit zijn de mensen met wie je groot geworden bent, met wie je intimiteit hebt gedeeld. Wellicht zijn het ook de mensen met wie je hoopt oud te worden. Misschien zijn zij ook wel degenen op wie je een beroep zou durven doen wanneer je in moeilijkheden bent. Dit zijn ook de mensen die je verschrikkelijk kunt missen wanneer zij er niet meer zijn, als heeft de samenleving nauwelijks oog voor ‘rouw in de zijlijn’. Aan de andere kant: het ontbreken van contact kan ook veroorzaakt zijn door conflict. Waar verhaald wordt van broers en zussen in de Schrift springt bij eerste lezing de rivaliteit in het oog: Kaïn en Abel, Martha en Maria. Toch wordt het samenleven als gelijken graag ‘broederschap en zusterschap’ genoemd, in de kerk en in het leger.

In deze zomerschool bestuderen en trainen we aan de hand van literatuur en casuïstiek hoe het contextueel-pastorale perspectief pastores helpt in hun reflectie en hun werken met broers en zussen in hun verwikkelingen. De zomerschool wordt aangeboden voor pastores in brede zin: predikanten, geestelijk verzorgers en kerkelijk werkers. Deelnemers krijgen vooraf toegang tot een digitale reader met artikelen over het thema en kunnen ook zelf casuïstiek inbrengen. Basiskennis van de contextuele benadering wordt verondersteld.

Meer informatie over deze zomerschool

• Data: maandag – dinsdag 3 en 4 juli 2023
• Locatie: Dominicanenklooster, Stadsdam 1, Huissen www.kloosterhuissen.nl
• Kosten: € 490,00
• Begeleiding: opleiders contextueel pastoraat, Kees Bregman en Annette Melzer-Rietveld
•  Inlichtingen bij Kees Bregman, telefoon: 06-17256544, e-mail bregman-ocp@solcon.nl

Wilt u zich aanmelden?
Vul dan onderstaand aanmeldformulier in en mail deze naar het secretariaat van de Stichting Contextueel Pastoraat in Nederland: info@contextueelpastoraat.nl.

Aanmeldformulier zomerschool 2023