Winterschool: Leven met verlies – 4/5 januari 2024 Huissen

De Stichting Contextueel Pastoraat organiseert voor pastores en geestelijk verzorgers een tweedaagse winterschool rond ‘Leven met verlies’ in het Dominicanenklooster te Huissen.

‘Leven met verlies’ gaat over de ingrijpende betekenis van verlieservaring in het leven van mensen. Soms is er een onherroepelijk verlies van een naaste aan de (ontijdige) dood. Soms is er verlies van een naaste aan (wat heet) ‘het leven’,  door migratie, scheiding, dementie. Soms is er verlies aan ‘leven’ in het eigen bestaan: verlies van gezondheid, van zinvolle arbeid, van perspectief op de toekomst. Bijstaan van mensen die rouwen om verlies is een belangrijk deel van het werk van pastores en geestelijk verzorgers. Het gaat om existentieel-menselijke ervaringen die een uiterst beroep doen op iemands veerkracht. Behalve dat iemand persoonlijk diep geraakt is en zichzelf moet hervinden, veranderen ook de onderlinge verhoudingen in een gezin, familie of vriendenkring.  In contextueel perspectief vragen we naar de kracht van verbondenheid en de drijfveer van rechtvaardigheid wanneer mensen geconfronteerd worden met verlies. Wat gebeurt er in het licht van loyaliteit? Kan de balans van geven en nemen tussen mensen bewegen? Waar liggen kansen voor dialoog, die het verlies weliswaar niet wegnemen maar wel te dragen maken?

 In deze winterschool bestuderen en trainen we aan de hand van literatuur en casuïstiek hoe het contextuele perspectief pastores helpt in hun bijstaan van wie ‘leven met verlies’.

De winterschool wordt aangeboden voor pastores in brede zin: predikanten en kerkelijk werkers, geestelijk verzorgers in instellingen van gezondheidszorg, bij justitie of defensie, korpsofficieren (Leger des Heils) en anderen die professioneel (!) pastor zijn. Ook hulpverleners die mensen bijstaan in hun verlieservaringen zijn welkom. Deelnemers krijgen vooraf toegang tot een digitale readermap met artikelen over het thema en kunnen ook zelf casuïstiek inbrengen. Enige kennis van de contextuele benadering wordt verondersteld. Deze winterschool is niet geschikt als inleiding in het contextuele gedachtegoed. Daarvoor dient de introductiecursus in april 2024, eveneens in Huissen.

Data & tijd: donderdag 4 januari (10.30 u) tot vrijdag 5 januari (16.00 u) 2024

Verblijf: Dominicanenklooster, Stadsdam 1, Huissen www.kloosterhuissen.nl  

Kosten:  € 520,00

Begeleiding: dr. ds. Kees Bregman, gemeentepredikant b.d., docent contextuele theorie en opleider contextueel pastoraat en drs. Sandra Veen, theoloog en specialist hulpverlening NAH.

Aanmelding bij het Dominicanenklooster via de website van het klooster: www.kloosterhuissen.nl/p/1798

Meer informatie over deze winterschool

Data & tijd: donderdag 4 januari (10.30 u) tot vrijdag 5 januari (16.00 u) 2024

Verblijf: Dominicanenklooster, Stadsdam 1, Huissen www.kloosterhuissen.nl  

Kosten:  € 520,00

Begeleiding: dr. ds. Kees Bregman, gemeentepredikant b.d., docent contextuele theorie en opleider contextueel pastoraat en drs. Sandra Veen, theoloog en specialist hulpverlening NAH.

Aanmelding bij het Dominicanenklooster via de website van het klooster: www.kloosterhuissen.nl/p/1798

Wilt u zich aanmelden?

Dit kan bij het Dominicanenklooster via de website van het klooster:

www.kloosterhuissen.nl/p/1798