Introductiecursus Contextueel Pastoraat: 'Leven en werken met loyaliteit'

22-24 april 2024, Dominicanenklooster te Huissen

‘Van wie ben jij er één?’ Mensen zijn onherroepelijk familie van elkaar. In de meest persoonlijke verwikkelingen staan we, op z’n minst in onze verbeelding, met anderen aan de hand. We leven in een ‘context’, wat in dit verband wil zeggen: een netwerk van relaties en existentiële betrokkenheden. Niemand wordt zichzelf zonder de ander.

De introductiecursus ‘Contextueel pastoraat’ traint in een bijzondere manier van kijken naar wat er tussen mensen beweegt en naar de krachten die hen ten diepste verbinden. Een relationeel-ethische optiek, noemen we dat. De contextuele benadering is gebaseerd op het therapeutisch werk van de Hongaars-Amerikaanse psychiater Ivan Boszormenyi-Nagy (lees: ‘Nodzj’). De cursus draagt een inleidend karakter en oefent inzicht en vaardigheden die direct bruikbaar zijn in de praktijk van pastoraat en geestelijke verzorging. In deze kennismaking staat het begrip loyaliteit als kracht van verbinding centraal. Hiermee benoemt Nagy een ethische perspectief op de dynamiek van familiale verhoudingen.

De contextuele theorie komt aan de orde in samenhang met de familiegeschiedenissen van de deelnemers. In de zgn. ‘genogrambespreking’ worden theorie en ieders persoonlijk verhaal met elkaar verbonden. Bij elke genogrambespreking concentreren we ons op een bepaalde contextuele invalshoek, zoals de betekenis van live-events, de balans van geven en ontvangen en de impliciete ‘code’ van de familie, steeds in verband met de relationele ethiek: waarin zijn mensen voor elkaar betrouwbaar geweest? Wat proberen zij elkaar te geven, wat kunnen zij van elkaar ontvangen? Door deze werkwijze met het genogram van de pastor en met casuïstiek uit het werk kan er zicht komen op de kracht van de contextuele benadering. Zo komt ook de ‘meerzijdig gerichte partijdigheid’ in beeld, de grondhouding van de contextueel geschoolde pastor.

Nadere informatie over de introductiecursus geeft de coördinerend opleider:
Kees Bregman E bregman-ocp@solcon.nl M 06-17256544

Dataplanning en locatie

De 3-daagse Introductiecursus wordt aangeboden van maandag 22 april t/m woensdag 24 april 2024. De cursus vindt plaats in het Dominicanenklooster te Huissen. De eerste dag begint om 10.30 uur en de derde dag eindigt om 16.00 uur.

Locatie: Dominicanenklooster, Stadsdam 1, Huissen

www.kloosterhuissen.nl

Kosten & inschrijven

De kosten bedragen € 890,00 incl. overnachtingen (eenpersoonskamer) en maaltijden. Er is plaats voor minimaal 5 en maximaal 10 deelnemers.

Wilt u zich aanmelden?

Ga dan naar de website van het Dominicanenklooster via deze link www.kloosterhuissen.nl/p/1828 en vul het aanmeldingsformulier in. De bevestiging van uw aanmelding en de financiële afwikkeling wordt verzorgd door de administratie van het klooster.

Accreditaties & studielast

Accreditaties: PKN open erkend aanbod – studiebelasting 56 uren waarvan 24 contacturen; SKGV: 3,5 punten Levensbeschouwing en Spiritualiteit en 3,5 punten Vakbekwaamheid.