Introductiecursus Contextueel Pastoraat

De cursus draagt een inleidend karakter en werkt aan praktische basisvaardigheden die direct bruikbaar zijn in de praktijk van pastoraat en geestelijke verzorging. In deze eerste kennismaking met de contextuele benadering in het pastoraat staat het begrip loyaliteit als kracht van verbinding centraal. Hiermee benoemt Nagy een ethische perspectief op de dynamiek van familiale verhoudingen. 

De opleiders behandelen de belangrijkste contextuele begrippen en verbinden die met praktijksituaties die door de deelnemers worden ingebracht. Elke deelnemer brengt een kleine casus mee, aan de hand waarvan de contextuele theorie wordt toegelicht.  Op de eerste of tweede dag is er voor ieder gelegenheid de eigen familiegeschiedenis te verkennen, met behulp van een tijdens de cursus te tekenen genogram. Een voorbeeld van een genogram is te vinden op p. 251 van De onvermoede derde (zie: Literatuur). 

Bij elke genogrambespreking concentreren we ons op een bepaalde contextuele invalshoek, zoals a) de betekenis van feiten b) de balans van geven en ontvangen c) het systeem van de familie, steeds in verband met de relationele ethiek: waarin zijn mensen voor elkaar betrouwbaar geweest? Wat proberen zij elkaar te geven, wat kunnen zij van elkaar ontvangen? Door deze werkwijze met casuïstiek en het genogram van de pastor zelf kan er al enig zicht komen op de kracht van de contextuele benadering en op eventuele belemmeringen die het belang van de pastorant in de weg zouden kunnen staan. Zo komt ook de ‘meerzijdig gerichte partijdigheid’ in beeld, de grondhouding van de contextueel geschoolde pastor.

Literatuur
• De onvermoede derde. Inleiding in het contextueel pastoraat, Aat van Rhijn en Hanneke Meulink-Korf
Meinema Zoetermeer 2002 | ISBN 9789 021 138 212 | Verkrijgbaar als print on demand
• Leren over leven in loyaliteit, M. Michielsen (red).
Acco Leuven/Amersfoort 1998 | ISBN 9789 033 440 091.

Nadere informatie over de introductiecursus geven de opleiders Annette Melzer-Rietveld (06-54296396) en Kees Bregman (06-17256544

Dataplanning en locatie

De 3-daagse Introductiecursus wordt aangeboden van woensdag 28 – vrijdag 30 juni 2023. De cursus vindt plaats in het Dominicanenklooster te Huissen. De eerste dag begint om 10.30 uur en de derde dag eindigt om 16.00 uur.

St. Dominicanenklooster Huissen 
Stadsdam 1, 6851 AH Huissen.
Tel. 026-326 44 22
Kosten & inschrijven

De kosten bedragen € 790,00 incl. overnachtingen (eenpersoonskamer) en maaltijden. Er is plaats voor minimaal 6 en maximaal 10 deelnemers.

 
Wilt u zich aanmelden?

Vul dan onderstaand aanmeldformulier in en mail dit naar het secretariaat van de Stichting Contextueel Pastoraat in Nederland: info@contextueelpastoraat.nl
Aanmelding introductiecursus 2023-2025

Accreditaties & studielast

Accreditaties: PKN open erkend aanbod – studiebelasting 56 uren waarvan 24 contacturen; SKGV: 3,5 punten Levensbeschouwing en Spiritualiteit en 3,5 punten Vakbekwaamheid.