Studiedag Stichting Contextueel Pastoraat in Nederland
Hendrik Nicolaas Werkman, Chassidische Legenden II-8 1941 De sabbath der eenvoudigen

Dinsdag 24 oktober 2023

Bergkerk Amersfoort (Dr. Abr. Kuyperlaan 2)

Programma (inclusief lunch en borrel)

9.30 uur inloop

10.00 uur start programma

17.00 uur einde programma

‘Alle werkelijke leven is ontmoeting’

Dit jaar is het honderd jaar geleden dat ‘Ich und Du’ verscheen, misschien wel het meest bekende boek van de joods-humanistische wijsgeer Martin Buber(1878-1965). Zijn ‘nieuwe denken’ over de mens als relationeel wezen is tot op vandaag fundamenteel gebleken in geestelijke gezondheidszorg en hulpverlening, pastoraat en geestelijke verzorging. Ook Ivan Boszormenyi-Nagy vond in Buber een bondgenoot voor zijn contextuele therapie. Goede reden voor de Stichting Contextueel Pastoraat om op haar studiedag op dinsdag 24 oktober 2023 stil te staan bij hét trefwoord van Bubers denken: ontmoeting

Programma:

Hanneke Meulink-Korf spreekt over Dialogisch leven als actieve toewijding aan de tijd. Zij schrijft daarover: “Martin Buber werd door ervaringen van mislukte ontmoeting gemotiveerd: hoe is ‘dialogisch leven’ mogelijk, het actualiseren van de (religieuze) ervaring van ontmoeting in de weerbarstige mensenwereld? Ivan Boszormenyi-Nagy vond in de herkenning van Bubers relationele mensbeschouwing impulsen voor zijn eigen toewijding aan verantwoordelijke therapeutische zorg. Buber verdiepte het denken over ontmoeting als hier-en-nu beschikbaar zijn voor een ander, Nagy breidde dit uit naar de zorg voor relaties door de tijd heen. Die zorg kan niet zonder aandacht voor verleden en toekomst.”

Catherine Ducommun-Nagy spreekt over Vergeving en exoneratie: een nieuwe visie en een nieuwe terminologie. Zij schrijft: “In de contextuele therapie wordt exoneratie beschouwd als een centraal element van het genezingsproces. Het wordt voorgesteld in tegenstelling tot vergeving, die deel uitmaakt van sommige vormen van psychotherapie en ook zeer belangrijk is in de pastorale zorg. Maar exoneratie is een term die een aantal vragen oproept. Wat betekent exoneratie en hoe kunnen mensen de ouders of andere familieleden die hen pijn hebben gedaan echt vrijpleiten?”

Revitalizing Relationships

Op deze studiedag wordt het nieuwe boek van Catharine Ducommun-Nagy, Hanneke Meulink-Korf en Greteke de Vries gepresenteerd: Revitalizing Relationships. The resources of contextual therapy with inspirations from the pastoral process and interfaith studies (African Sun Media, 2023).
Kees Bregman zal op het boek reageren en Greteke de Vries draagt bij met een gesproken column over interreligieus ontmoeten.

Gottfrid van Eck: Chassidische vertellingen en klezmermuziek

Geen studiedag zonder muziek en theater! Gottfrid van Eck brengt met zijn bandgenoten een collage van chassidische vertellingen en klezmermuziek en vanzelfsprekend is er tijd voor ontmoeting! Last but not least wordt op deze studiedag opnieuw de Aat van Rhijnpenning uitgereikt.

Aanmelding

Download hier het aanmeldingsformulier, vul het in en mail het naar info@contextueelpastoraat.nl De kosten voor deelname zijn € 110,00. De studiedag is geaccrediteerd door de SKGV (1,5 punt Vakbekwaamheid) en PE PKN (SBU 6 uur t.b.v. portfolio). Aanmelden kan tot en met maandag 16 oktober!


Over de sprekers:

Dr. Hanneke Meulink-Korf, theoloog en contextueel therapeut, was met dr. Aat van Rhijn initiator en opleider contextueel pastoraat. Samen promoveerden zij op het denken van Ivan Boszormenyi-Nagy en de filosofie van Emmanuel Levinas. Tot haar pensionering was zij werkzaam als universitair docent (Amsterdam, Leiden) en nu voornamelijk in een eigen praktijk voor therapie en supervisie. Zij heeft diverse publicaties op haar naam staan, onder meer: Opnieuw aangesproken (onder redactie van Annette Melzer en Kees Bregman) (2013). Publicaties met Aat van Rhijn onder meer: De context en de Ander (1997), De onvermoede derde (2002). Beide titels verschenen ook in Engelse vertaling.

Catherine Ducommun-Nagy M.D. is een in Zwitserland geboren en in Zwitserland opgeleide arts, specialist in psychiatrie en psychotherapie van kinderen en volwassenen. Zij is klinisch hoofddocent partnerrelatie- en gezinstherapie aan Drexel University, Philadelphia USA. Zij is tevens voorzitter van het Institute for Contextual Growth Inc, Glenside PA, opgericht door haar overleden echtgenoot Ivan Boszormenyi-Nagy. Als internationaal docente contextuele therapie is zij in meer dan twintig landen uitgenodigd. Ze schrijft ook uitgebreid over de benadering en de toepassing ervan, zowel in het Engels als in het Frans, met vertalingen van haar werk in verschillende talen, waaronder het Nederlands. In haar recente geschriften legt zij bijzondere nadruk op de verdere ontwikkeling van de benadering.

De werkgroep die de studiedag voorbereidt bestaat uit:
Greteke de Vries, Yvonne Littel-Dijk, Christine van Dijk, Kees Bregman en Jan van Baardwijk.