Scholing

De Stichting Contextueel Pastoraat in Nederland biedt de volgende scholingsmogelijkheden:
• Introductiecursus Contextueel Pastoraat, drie dagen in januari/februari of mei/juni
• Opleiding Contextueel Pastoraat met een duur van anderhalf jaar, jaarlijkse start in september
• Tweedaagse trainingen over een thema 
 Studiedag, tweejaarlijkse studiedag in de Bergkerk in Amersfoort

Wie zijn de opleiders?
Docent-trainers
• Dr. ds. Kees Bregman (Soest), opleider contextueel pastoraat en vrijgevestigd contextueel counselor;
Schoutenkampweg 65 | 3768 AB  SOEST | tel. 06 17256544 | mail: bregman-ocp@solcon.nl  I www.dekeper.nl
• Drs. ds. Annette Melzer-Rietveld, geestelijk verzorger en contextueel supervisor (LVSC en VCW geregistreerd);
De Postmeester 8 | 3958 DC AMERONGEN | tel: 06 54296396 | mail: dsmelzer@gmail.com | I www.inzicht-uitzicht.net

Aspirant-deelnemers kunnen voor nadere informatie en vragen over de inhoud van de opleiding bij de opleiders terecht.

Supervisoren
Als contextueel geschoolde supervisoren zijn aan de opleiding verbonden:
• ds. Marius van der Sar, Breda
• ds. Erica Scheenstra, ‘s Hertogenbosch

• ds. Gerda Wiersma, Lucaswolde (LVSC-supervisor)

Onderwijscommissie
Namens de Stichting Contextueel Pastoraat in Nederland houdt een commissie toezicht op de kwaliteit van de opleiding. Leden van de onderwijscommissie, dr. Wim Dekker (lector aan de CHE) en drs. Sandra Veen (ambulant begeleider NAH). Contact met de onderwijscommissie loopt via het secretariaat.
Accreditaties
Permanente Educatie – PKN

De regeling voor predikanten en kerkelijk werkers van de Protestantse Kerk in Nederland is per september 2017 aangepast. De opleiding is erkend als specialisatie, d.w.z. de gehele studietijd voor PE (aangestuurd en onder eigen regie) kan worden ingezet voor het volgen van deze studie. Voor wie de opleiding als specialisatie volgt draagt de Commissie PE bij in de kosten. Meer informatie: https://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/leren/permanente-educatie/introductie

SKGV

De opleiding Contextueel Pastoraat is door de Stichting Kwaliteitsregister Geestelijke Verzorgers geaccrediteerd als bijzonder traject (specialisatie). De opleiding is op basis van het certificaat goed voor 70 punten, als volgt verdelen over 2 periodes en 3 categorieën: voor de eerste periode 3 x 15 punten op de hoofdcategorieën Vakbekwaamheid, Spiritualiteit en Persoon en Werk; en voor de tweede periode 2 x 10 punten voor de hoofdcategorieën Vakbekwaamheid en Spiritualiteit, en 5 punten voor de hoofdcategorie Persoon en Werk. Meer informatie bij de opleiders en op www.skgv-register.nl
Vervolgopleidingen
• Het certificaat van de Opleiding Contextueel Pastoraat biedt enkele vrijstellingen
voor de Master Contextuele Hulpverlening van het Instituut voor Contextuele Benadering van de Christelijke Hogeschool Ede. Meer info: www.icbnederland.nl 
• De Stichting Nagyacademie geeft op basis van het certificaat  toegang tot tweejarige vervolgopleiding ‘Contextuele specialisatie’. Meer info: www.nagyacademie.nl
• Leren over leven – Opleidingsinstituut Contextuele Studies geeft op basis van het certificaat en na een toelatingsgesprek en evt. proef toegang tot de tweejarige vervolgopleiding Contextuele Benadering. Meer info: www.lerenoverleven-oics.nl