Kosten & inschrijving

De kosten voor de opleiding 2024-2026 zijn € 7.500,00 inclusief overnachtingen en maaltijden in Huissen, exclusief literatuur. Voor een bijdrage in de kosten kunnen fondsen worden aangeschreven. Een lijst van eventueel beschikbare fondsen kan bij het secretariaat aangevraagd worden. Voor predikanten en kerkelijk werkers van de PKN die de opleiding als specialisatie volgen, draagt de Commissie PE € 1.800,00 bij. Zie Algemene informatie – Accreditaties voor meer informatie.

Inschrijving

Er is plaats voor maximaal 8 deelnemers. Inschrijving vindt plaats op volgorde van ontvangst van de inschrijvingsformulieren. Bij meer aanmeldingen wordt een wachtlijst gehanteerd. Bij minder aanmeldingen behoudt de Stichting zich het recht voor de opleiding aan te passen of te annuleren. In het laatste geval worden de deelnemers uiterlijk 30 dagen voor aanvang ingelicht over het niet doorgaan van de opleiding. Het inschrijfgeld wordt dan gerestitueerd.

Een deelnemer is voorlopig ingeschreven wanneer beide aanmeldingsformulieren (voor de administratie en voor de opleider) per e-mail zijn ontvangen. De definitieve inschrijving volgt binnen 30 dagen of zoveel eerder als de cursus begint, na fiat van de coördinerend opleider dat gegeven wordt op grond van de toelatingscriteria. 
Wilt u zich aanmelden?

Vul onderstaande aanmeldformulieren in en mail deze naar het secretariaat van de Stichting Contextueel Pastoraat in Nederland: info@contextueelpastoraat.nl

Aanmelding opleiding 2024-2026

Annulering
Annulering dient altijd schriftelijk te geschieden bij het secretariaat van de Stichting Contextueel Pastoraat in Nederland. 
Bij annulering worden kosten in rekening gebracht. Deze bedragen:
• Bij afzegging vanaf moment van inschrijving tot 60 dagen voor aanvang opleiding wordt € 50,00 administratiekosten in rekening gebracht. 
• Bij afzegging binnen 60 tot 30 dagen voor aanvang opleiding wordt 50% van de opleidingskosten in rekening gebracht, ongeacht de reden van annulering. 
• Bij annulering binnen 30 dagen voor aanvang opleiding wordt 100% van de opleidingskosten in rekening gebracht, ongeacht de reden van annulering.
• Bij annulering van een opleiding na de start van de opleiding wordt geen geld geretourneerd. 

Het wordt aangeraden om hiervoor een annuleringsverzekering af te sluiten.

De Stichting behoudt zich te allen tijde het recht voor om een opleiding/cursus te annuleren. Bij beroep op overmacht en in gevallen waarin de regeling niet voorziet, beslist het bestuur van de Stichting.

Studielast