Doel van Stichting Contextueel Pastoraat

Het doel van deze stichting is om in de praktijk van het pastoraat gestalte geven aan de intergenerationele en contextuele werkwijze die ontwikkeld werd door de psychiater en familietherapeut Ivan Boszormenyi-Nagy het verrichten van alle verdere handelingen, die daarmee in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Aat van Rhijn en Hanneke Meulink-Korf hebben deze visie verder ontwikkeld voor het pastoraat. De stichting is in 2001 opgericht en heeft de volgende doelen geformuleerd:

1) Bewaren en bewaken van het contextuele gedachtegoed dat mensen leven in verbondenheid met anderen door generaties heen.
2) Borgen dat de contextuele benadering in het pastoraat de mens ziet in al zijn of haar relaties tot zichzelf, de ander en de Ander.
3) Faciliteren en ontwikkelen van de contextuele benadering met het oog op de geestelijke verzorging en het pastoraat.

De methodiek van de contextuele benadering bestaat uit het zoeken naar dialogische mogelijkheden met het oog op billijke wederzijdse belangenbehartiging m.a.w. de contextuele benadering gaat op zoek naar dialoog met het oog op ieders belang en het goed recht om te verschillen.

Bestuur van de stichting
Het bestuur bestaat uit Greteke de Vries, voorzitter, Marjo den Bakker, secretaris, Yvonne Littel-Dijk, penningmeester, Herrianne Allewijn, Jan van Baardwijk, Wilbert van Iperen en Sandra Veen
Links

De Stichting Contextueel Pastoraat in Nederland onderhoudt contact met de Vereniging van Contextueel Werkers: www.contextueelwerkers.eu

Op de website van het Instituut Contextuele Benadering is een bibliografie van Ivan Boszormenyi-Nagy geplaatst. Inmiddels bevat deze bibliografie al meer dan 1400 titels/gegevens van publicaties. Een aantal van deze publicaties zijn ook rechtstreeks in PDF te lezen. Helaas is dat gezien de auteursrechten, maar beperkt mogelijk.

Bibliografie I Boszormenyi-Nagy