Contextuele berichten

Sinds 1995 is Contextuele Berichten het vaktijdschrift voor het contextueel pastoraat. Het blad verschijnt 4x per jaar. Aan de hand van concrete thema’s in het persoonlijke leven, in de wereld van de pastorale praktijk, maar soms ook in maatschappelijk en politiek verband krijgen de contextuele begrippen in Contextuele Berichten diepte en kleur. Vooral voor hen die de opleiding volgen of gevolgd hebben is het blad een goed middel om contextuele theorie en pastorale praktijk met elkaar te blijven verbinden. Typisch contextuele begrippen als loyaliteit, legaat, parentificatie, balans van geven en nemen, meerzijdig gerichte partijdigheid, roulerende rekening en ontschuldigen, komen regelmatig in de artikelen aan de orde. Daarnaast wordt gezocht naar verbindingen tussen het contextuele gedachtegoed en bijbels-theologische bezinning.

Elk nummer begint met de rubriek ’Opnieuw aangesproken’, verzorgd door Annette Melzer-Rietveld en Kees Bregman, waarin hij de relevante contextuele begrippen verbindt met het thema. De inhoud van alle jaargangen Contextuele Berichten vindt u hier.

Contextuele Berichten wordt uitgegeven door Skandalon te Middelburg; een abonnement kost € 35,00 per jaar.

Redactie
David van Veen (voorzitter), Mendie Hofma en Saskia van Meggelen (eindredactie), Kees Bregman, Helmer le Cointre, Eric Koster, Ineke Lamers, Ko Sent.

 

Uitgaven

De Stichting Contextueel Pastoraat in Nederland is betrokken bij de volgende uitgaven, waarvan sommige niet meer in de handel zijn en welke alle via het secretariaat van de Stichting besteld kunnen worden.

• Ontmoeten in meervoud, over dialoog tussen generaties | Neeltje van Doorn
ISBN 9789493175716
• Opnieuw aangesproken. Doordenken op contextueel pastoraat | Hanneke Meulink-Korf
ISBN 978 905263 481 | Opnieuw aangesproken bundelt de bijdragen die Hanneke Meulink-Korf schreef als redactielid van Contextuele Berichten.
• De Context en de Ander. Nagy herlezen in het spoor van Levinas met het oog op pastoraat | Dr. Aat van Rhijn en dr. Hanneke Meulink-Korf.
ISBN 97890 2391 3849 | Samenvatting
• Meer dan voldoende te eten en een vrolijk hart. Aat van Rhijn, dominee en therapeut in het spoor van Nagy en Levinas, Greteke de Vries.
ISBN 97890 7656 4937 | Samenvatting
• De onvermoede derde. Inleiding in het contextueel pastoraat | Hanneke Meulink-Korf en Aat van Rhijn.
ISBN 97890 2113 8213 | Verkrijgbaar als print on demand.

Artikelen
Bijdragen aan de studiedag ‘Eigen gaat voor vreemd!?’ gehouden op 9 november 2016 te Amersfoort.

Met dit oud-Nederlandse spreekwoord – en twee conflicterende leestekens – vroeg de Stichting Contextueel Pastoraat op haar studiedag van 9 november 2016 aandacht voor ervaringen van ‘eigen’ en ‘vreemd’ tegen de achtergrond van de Europese vluchtelingencrisis.

Lezing van dr. Catherine Ducommun-Nagy: Understanding the interplay between loyalty and solidarity and its relevance in today’s migratory crisis.
Samenvatting Engels Samenvatting Nederlands
In haar lezing verwijst dr. Catherine Ducommun-Nagy naar een artikel van Hanneke Meulink-Korf en Wim Noorlander, gepubliceerd in 2012 in het tijdschrift European Journal of Mental Health: Resourcing trust in a fragmenting world – the social-economical dimension and relational ethics in the track of boszormenyi-nagy.