De driedaagse cursus wordt aangeboden van dinsdag – donderdag 1 – 3 juni 2021 en woensdag – vrijdag 25 – 27 augustus 2021,  alle bij voldoende deelname.

De cursus heeft een inleidend karakter en werkt aan praktische basisvaardigheden die direct bruikbaar zijn in de praktijk van pastoraat en geestelijke verzorging. In deze eerste kennismaking met de contextuele benadering in het pastoraat staat het begrip loyaliteit als kracht van verbinding centraal. Hiermee benoemt Nagy een ethisch perspectief in de dynamiek van familiale verhoudingen. De driedaagse wordt begeleid door de opleiders Annette Melzer en Kees Bregman en vindt plaats in het Dominicanenklooster te Huissen, de eerste dag begint om 10.30 uur en eindigt de derde dag om 16.00 uur.  De kosten bedragen € 750,00 incl. overnachtingen (eenpersoonskamer) en maaltijden. Er is plaats voor minimaal 6 en maximaal 10 deelnemers. Aanmelding  bij Ineke Breugem, secretariaat SCPN.

De opleiders behandelen de belangrijkste contextuele begrippen en verbinden die met praktijksituaties die door de deelnemers worden ingebracht. Elke deelnemer brengt een kleine casus mee, aan de hand waarvan de contextuele theorie wordt toegelicht. 

Op de eerste of tweede dag is er voor ieder gelegenheid de eigen familiegeschiedenis te verkennen, met behulp van een tijdens de cursus te tekenen genogram. Een voorbeeld van een genogram is te vinden op p. 251 van De onvermoede derde (zie onder Literatuur). Bij elke genogrambespreking concentreren we ons op een bepaalde contextuele invalshoek, zoals a) de betekenis van feiten b) de balans van geven en ontvangen, en  c) het systeem van de familie, steeds in verband met de relationele ethiek: waarin zijn mensen voor elkaar betrouwbaar geweest? Wat proberen zij elkaar te geven, wat kunnen zij van elkaar ontvangen? Door deze werkwijze met casuïstiek en het genogram van de pastor zelf kan er al enig zicht komen op de kracht van de contextuele benadering en op eventuele belemmeringen die het belang van de pastorant in de weg zouden kunnen staan. Zo komt ook de ‘meerzijdig gerichte partijdigheid’ in beeld, de grondhouding van de contextueel geschoolde pastor.

Aanmelding introductiecursus 2021

Literatuur: 
De onvermoede derde. Inleiding in het contextueel pastoraat, Aat van Rhijn en Hanneke Meulink-Korf, Meinema Zoetermeer 2002, ISBN 90 211 3821 2. Verkrijgbaar als ‘printed on demand’. 
Leren over leven in loyaliteit, M. Michielsen (red). Acco Leuven/Amersfoort 1998, ISBN 9033440091.

Nadere informatie over de introductiecursus geven de opleiders: Annette Melzer M 06-54.29.63.96 en Kees Bregman M 06 – 17.25.65.44

Accreditaties: PKN open erkend aanbod – studiebelasting 56 uren waarvan 24 contacturen; SKGV: 3 punten Levensbeschouwing en Spiritualiteit en 4 punten Vakbekwaamheid

 Het Dominicanenklooster heeft extra maatregelen genomen en een protocol opgesteld om te zorgen dat uw verblijf veilig en verantwoord is voor u én ook voor de bewoners en voor onze medewerkers. Alleen samen met u kunnen we zorgen dat hygiëne en de afstand van 1,5 meter gewaarborgd blijft. Het protocol vindt u op de website www.kloosterhuissen.nl. We verzoeken u het protocol vóór uw vertrek naar Huissen door te nemen. 

Categorieën: Nieuws